infographicrond

muismatjetvanarkelVanaf 2001 begeleid ik cliënten als mediator in het kader van hun scheiding. Ik vind het van belang mijn cliënten helder en duidelijk aan te geven waar de (on)mogelijkheden in een gerechtelijke procedure zijn te verwachten en waar ruimte kan worden gecreëerd voor oplossingen aan tafel.

Mediator

Ik neem als mediator de rol van onafhankelijke derde in, waarbij ik uw beider belangen in het oog hou, en waar ik u begeleid in het proces om de gevolgen van uw scheiding in overleg te regelen. Komt u er onverhoopt samen aan tafel toch niet uit, dan moet u allebei een andere advocaat zoeken en trek ik mij terug uit het proces.

Geschiktheid van mediation

Vertrouwelijkheid is een belangrijk uitgangspunt tijdens de mediation. Alles wat u in het kader van de mediation bespreekt en correspondeert blijft vertrouwelijk, hetgeen ook vastgelegd wordt in de mediationovereenkomst. Als u geen overeenstemming bereikt en alsnog genoodzaakt bent om te procederen, kunt u dan ook geen beroep doen op hetgeen in mediation is besproken (tenzij er gedeeltelijk of op bepaalde punten overeenstemming is bereikt).
Mediation is tevens een wijze van het regelen van uw echtscheiding waarbij u het belang van uw kind(eren) op een goede manier kunt dienen. U kunt in overleg tot een ouderschapsplan komen waarbij u afspraken maakt over de verzorging en opvoeding. Lange procedures met beslissingen omtrent uw kind(eren) genomen door een rechter worden hiermee voorkomen.

Werkwijze

Als mediator begeleid ik u in het maken van afspraken omtrent uw scheiding. Ik neem hierbij een leidinggevende rol in door te helpen bij het zoeken naar oplossingen. Naar aanleiding van de bijeenkomsten stel ik verslagen op die met u besproken worden. Uitgangspunt is dat alle inhoudelijke communicatie en correspondentie met u beiden geschiedt.

Nazorg/evaluatie

Ik bied één jaar na afloop van uw mediationtraject vrijblijvend een gratis evaluatiegesprek aan. In het gesprek van maximaal één uur kan besproken worden of alle afspraken in de praktijk werkbaar zijn en of er iets in uw situatie gewijzigd is waardoor op enkele punten wellicht nieuwe afspraken overeengekomen moeten worden.

Contact

Neem gerust contact met mij op indien u vragen heeft over mediation en de geschiktheid van deze wijze van scheiden voor uw persoonlijke situatie.

logoweb1

Nijmeegsebaan 140 – 02.
6564 CM Heilig Landstichting.

Tel: 00 31 (0) 24 – 200 1970
e-mail: info@jva-familierecht.nl