indexering2

Uit de praktijk

pen131Als u na een echtscheiding besluit te trouwen dan wel een geregistreerd partnerschap te sluiten met uw partner, kunnen hieraan financiële gevolgen verbonden zijn gelet op de onderhoudsplicht jegens minderjarige kind(eren).

pen131Indien u door middel van partneralimentatie een bijdrage voldoet in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner, is deze alimentatie doorgaans aftrekbaar omdat u deze uitgave in uw aangifte IB kunt opnemen als aftrekpost. Partneralimentatie is nu, afhankelijk van uw belastbaar inkomen, aftrekbaar tot maximaal 51,75%. 

pen131De Hoge Raad heeft zich in zijn arrest van 1 november 2019 uitgesproken over het niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie. Bent u met uw (ex)-partner een niet-wijzigingsbeding overeengekomen ten aanzien van de kinderalimentatie? Dan bent u hierin niet in alle omstandigheden gebonden.

pen131Indien u en uw (ex)-partner gaan scheiden en u samen of een van u beiden een onderneming heeft, moet dit worden meegenomen in allerlei aspecten van de echtscheiding. De gevolgen zijn gedeeltelijk afhankelijk van hoe u bepaalde zaken rondom uw huwelijk en uw onderneming overeengekomen bent.

pen131Zoals u wellicht op mijn website gelezen hebt, heb ik u eerder geïnformeerd over de beperkte mogelijkheden rondom draagmoederschap in Nederland, waardoor wensouders zich genoodzaakt kunnen voelen zich te oriënteren op het buitenland, met alle risico’s van dien.

pen131

Wie zorgt er na scheiding voor de kinderen? Ouders van minderjarige kind(eren) zijn in geval van een scheiding verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin afspraken met betrekking tot de kinderen zijn opgenomen. Welke afspraken maken u en uw (ex)-partner over de verzorging en opvoeding van uw beider kinderen na de scheiding?

pen131

Stel, u bent gescheiden en wilt graag verhuizen met uw kind(eren). Uw ex-partner, tevens de vader of moeder van uw kind(eren), geeft hiervoor geen toestemming. Welke mogelijkheden heeft u in dat geval? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Het is afhankelijk van de feiten en omstandigheden in uw specifieke geval.

pen131

Nadat u het besluit heeft genomen om te scheiden, komt er veel op u af. Wat moet u allemaal regelen voor uzelf, uw (ex)-partner en eventueel uw kinderen?

Pagina 1 van 2

logoweb1

Nijmeegsebaan 140 – 02.
6564 CM Heilig Landstichting.

Tel: 00 31 (0) 24 – 200 1970
e-mail: info@jva-familierecht.nl